Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 18/07/2024 | 16:06

Thứ năm, 18/07/2024 | 16:06

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV CĐXDVN

Cập nhật lúc 08:03 ngày 12/10/2023

Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong 02 ngày 12,13/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, thủ đô Hà Nội, CĐXDVN tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch TLĐLĐVN và đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. 
Đến dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, ủy viên Đoàn Chủ tịch, các đồng chí Trưởng ban, phó trưởng ban Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành Công đoàn Xây dựng Việt Nam; lãnh đạo Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Công đoàn ngành Trung ương; lãnh đạo các cục, vụ, viện, hiệp hội; lãnh đạo sở Xây dựng các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành.
Dự Đại hội có 238 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của hơn 161.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng Việt Nam.

Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ khai mạc Đại hội
Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ nhấn mạnh: nhiệm kỳ 2018 - 2023, CĐXDVN luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Bộ Xây dựng, của các cấp ủy đảng; sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo chính quyền, chuyên môn các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Ngành. Đây là nguồn động viên to lớn, là nhân tố quan trọng, bảo đảm cho thắng lợi của hoạt động Công đoàn ngành Xây dựng trong những năm qua, nhất là trong quá trình tiến hành đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp trong Ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề ra.  
Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh nước ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng nhiều thách thức, khó khăn. Đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng đang nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, công tác, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.  
Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, xác định mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới (2023-2028), tham gia vào các dự thảo văn kiện và bầu đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, bầu Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa XIV thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam.     
Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn ngành Xây dựng.  
Đồng chí Đỗ Văn Quảng, Phó Chủ tịch Thường trực CĐXDVN báo cáo tại Đại hội
Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Quảng, Phó Chủ tịch CĐXDVN cho biết: đến 31/12/2022, đội ngũ CNVCLĐ ngành Xây dựng có 161.391 người (nữ 46.809 người chiếm 29%). Thu nhập bình quân của CNVCLĐ năm 2022 khối trực thuộc đạt 10,99 triệu đồng/người/tháng, tăng 40,18% so với đầu nhiệm kỳ; khối địa phương đạt 5,83 triệu đồng/người/tháng, tăng 26,74% so với đầu nhiệm kỳ.
Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn trong Ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định tiến bộ. CĐXDVN ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CĐXD ngày 18/02/2019 về “Nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT"; tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện ký kết TƯLĐTT đạt 99,7%, đảm bảo trình tự theo quy định, nội dung ngắn gọn, trong đó 100% số bản TƯLĐTT có từ 03 nội dung trở lên có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật. Phối hợp với chuyên môn tổ chức 3.078 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động về tiền lương, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, TƯLĐTT. Các công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã phối hợp với chuyên môn tổ chức 2.581 cuộc đối thoại tại nơi làm việc. 
Hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động cũng được các cấp công đoàn ngành Xây dựng luôn quan tâm, tập trung chăm lo lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và quyền lợi chính trị cho đoàn viên, NLĐ. Trong nhiệm kỳ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành TLĐLĐVN về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”, đến 31/12/2022, có 87,8% số doanh nghiệp đã tổ chức bữa ăn ca bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó, 90% doanh nghiệp có mức ăn ca từ 18.000 đồng trở lên. Có hơn 60 nghìn người sử dụng các dịch vụ ưu đãi từ các thỏa thuận từ Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ” với số tiền hưởng lợi gần 800 triệu đồng. 
Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn quan tâm, chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ. Trong nhiệm kỳ, đã tặng 217.672 suất quà, trị giá hơn 349 tỷ đồng và nhiều hình thức chăm lo thiết thực khác; phối hợp với chuyên môn thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 48 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 59 nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền hơn 2,18 tỷ đồng; động viên, chia sẻ, ủng hộ đoàn viên, NLĐ các đơn vị trong Ngành và nhân dân các địa phương khắc phục khó khăn do bão, lũ gây ra với số tiền gần 51 tỷ đồng. Các cấp công đoàn kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ 22.017 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với số tiền hơn 15,5 tỷ đồng. CĐXDVN và một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trích từ nguồn tài chính tích lũy tham gia hỗ trợ Chương trình “Vắc xin cho công nhân” do TLĐLĐVN phát động với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn vận động ủng hộ quỹ vacxin và các hoạt động phòng, chống dịch số tiền hơn 142,8 tỷ đồng.
Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Xây dựng và CĐXDVN phát động, các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn phát động, tổ chức 1.570 chiến dịch và đợt thi đua. CĐXDVN tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do TLĐLĐVN phát động; phong trào thi đua “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát động. Tiếp tục tổ chức phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong CNVCLĐ. Trong nhiệm kỳ, có 11.517 đề tài, sáng kiến được áp dụng, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, làm lợi hơn 545 tỷ đồng; các đơn vị đã chi thưởng hơn 24 tỷ đồng.     
CĐXDVN duy trì, tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” toàn quốc ngành Xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Giai đoạn 2018-2023, đã biểu dương 333 điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng. 
Với kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, CĐXDVN được khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương bầu chọn là đơn vị dẫn đầu, được Chính phủ tặng Cờ thi đua (2019), được Bộ Xây dựng tặng Cờ thi đua (giai đoạn 2016-2020), được TLĐLĐVN cờ thi đua (2018, 2021). Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.
Mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới của Đại hội là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp đông đảo NLĐ gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành Xây dựng hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển bền vững ngành Xây dựng và đất nước.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch TLĐLĐVN tặng hoa chúc mừng Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch TLĐLĐVN biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của CĐXDVN trong nhiệm kỳ qua.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch TLĐLĐVN phát biểu chỉ đạo Đại hội
Chủ tịch TLĐLĐVN đề nghị CĐXDVN cần tập trung thực hiện tốt chức năng cơ bản, cốt lõi của tổ chức công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến lao động. Quan tâm giải quyết tốt các chính sách đối với NLĐ trong quá trình tái cơ cấu. Tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp, chú trọng quan tâm người lao động trực tiếp, khuyến khích động viên phát huy sáng kiến, sáng tạo, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập người lao động. Thực hiện tốt công tác khen thưởng. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cho phù hợp với quá trình tái cơ cấu của Ngành. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nhất là khu vực ngoài Nhà nước. Chủ động và tích cực hơn nữa trong việc giữ vai trò cầu nối, tham mưu TLĐLĐVN và Bộ Xây dựng về các nội dung chính sách, nhất là các chính sách về nhà ở cho công nhân lao động và phối hợp triển khai các công trình thiết chế công đoàn phục vụ công nhân theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ghi nhận, đánh giá cao trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn ngành Xây dựng đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt, CĐXDVN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các cơ quan, doanh nghiệp. Các cấp công đoàn ngành Xây dựng đã tham gia có hiệu quả trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Ngành, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa các vi phạm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đề xuất, phối hợp với Bộ Xây dựng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết nguyên đán, Tháng công nhân; trợ giúp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19, thiên tai, bão lụt... Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, thường xuyên, có sức lan tỏa, thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, người lao động. 
Kết quả hoạt động của CĐXDVN đã đóng góp hết sức quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng, của ngành Xây dựng và đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng hoa chúc mừng Đại hội
Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đặc biệt là các kế hoạch, giải pháp cụ thể của CĐXDVN nhiệm kỳ mới cần bám sát việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng, của TLĐLĐVN. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, thay đổi mô hình, phương thức hoạt động; chú trọng xây dựng, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng và tăng cường các hoạt động xã hội để tập hợp, động viên được đông đảo công nhân, lao động, phát triển đoàn viên công đoàn. Tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với công đoàn các ngành, các địa phương, công đoàn ngành Xây dựng các nước. Từ đó ổn định và phát triển tổ chức, xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội quan trọng, tập hợp, đoàn kết người lao động trong ngành Xây dựng nỗ lực cống hiến cho đất nước.
Tích cực tham gia trong việc xây dựng cơ chế chính sách của Bộ Xây dựng, nhất là các cơ chế chính sách có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp xây dựng, người lao động để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động trong triển khai, thực hiện. Tham gia với Thanh tra Bộ Xây dựng kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động. Tiếp tục tham gia trong công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, chủ động nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lao động phù hợp khi doanh nghiệp thay đổi mô hình hoạt động.
Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động nhất là việc làm, nhà ở, thu nhập, điều kiện làm việc, bảo hiểm xã hội... Quan tâm chăm lo đến đời sống, quyền và lợi ích của người lao động ở những vùng khó khăn, vùng miền núi, vùng sâu vùng xa và ở những công trình  trọng điểm. Chủ động tham gia thương lượng với người sử dụng lao động và tổ chức tốt việc ký kết, thực hiện các thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động. Chú trọng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tạo điều kiện để công nhân, người lao động thực hiện được quyền làm chủ của mình.
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có khả năng làm chủ khoa học công nghệ và tác phong công nghiệp. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần phát triển ngành Xây dựng đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Phong trào thi đua phải phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở, tạo sự đổi mới và động lực thực sự; tôn vinh, khen thưởng kịp thời, thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành và của đất nước.
Tại phiên thứ 2, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành CĐXDVN khoá XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 32 đồng chí, chỉ định đồng chí Đỗ Văn Quảng là Triệu tập viên Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành CĐXDVN khóa XIV.
Toàn cảnh Đại hội
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH CĐXDVN khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 3
  • 5
  • 9
  • 1
  • 8
  • 5
lên đầu trang