Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 04/10/2023 | 05:51

Thứ tư, 04/10/2023 | 05:51

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 02:30 ngày 31/03/2023

Vận động hiến máu cứu người hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện - 07/4

Thực hiện Quyết định số 43/2000/QĐ-TTG ngày 07/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện và hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4; thực hiện Hướng dẫn số 14/HD-BCĐQG ngày 22/02/2023 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc thực hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” – 07/4/2023, các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam hưởng ứng triển khai với các nội dung như sau:
1. Nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc tham gia "hiến máu cứu người” thông qua đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm khuyến khích, động viên đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) thường xuyên, nhắc lại. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền trong thời gian cao điểm từ 01/4 đến 07/4/2023 nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng tới các cấp công đoàn.
2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân HMTN" đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; tổ chức hiến máu an toàn, đảm bảo nhu cầu sử dụng cho các cơ sở y tế tại địa phương và tạo được hiệu ứng truyền thông trong cộng đồng.
3. Các cấp công đoàn phát triển, duy trì nguồn nguời HMTN thông qua công tác tuyên truyền, vận động. Đồng thời, thực hiện công tác tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích HMTN và vận động HMIN, kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác HMTN.
4. Phối hợp với trung tâm truyền máu khu vực, vùng, bệnh viện đa khoa tại địa phương trong việc sắp xếp lịch tiếp nhận máu và tổ chức an toàn, đảm bảo phục vụ người hiến máu được chu đáo nhất; thực hiện tốt chế độ, quyền lợi người hiến máu theo quy định; quả tặng cho người hiến máu phong hợp địa phương.
5. Phấn đấu 100% công đoàn các cấp tổ chức thực hiện các hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” – 07/4.
Ngày 07/4/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện và lấy ngày 07/4 hàng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng cho phong trào hiến máu nhân đạo, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với các cấp chính quyền, cán bộ, công nhân viên chức người lao động cả nước. Kể từ năm 2000 đến nay, ngày 07/4 hàng năm là dịp để các cấp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân cả nước về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người. Đồng thời qua tuyên truyền khuyến khích, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu thường xuyên. Từ đó tạo phong trào hiến máu lan tỏa, rộng khắp trong toàn xã hội.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 6
  • 0
  • 6
  • 7
  • 3
  • 1
  • 6
lên đầu trang