Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 23/01/2022 | 16:32

Chủ nhật, 23/01/2022 | 16:32

Kinh nghiệm hoạt động

Cập nhật lúc 11:04 ngày 27/11/2020

Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Lấy nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ trẻ làm nòng cốt

Trong không khí nỗ lực phấn đấu thi đua lập thành tích Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã lấy việc nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ trẻ làm nòng cốt để chào mừng Đại Hội.

vien khoa hoc cong nghe xay dung lay nghien cuu khoa hoc va dao tao can bo tre lam nong cot


Ngoài ra, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cho nhiều cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật, thí nghiệm viên trong ngành trong đó có cán bộ trẻ, có quan hệ hợp tác hiệu quả với nhiều tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.Trong những năm gần đây, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã có những đóng góp nhất định vào kết quả chung của ngành Xây dựng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Viện đã nghiên cứu ra nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng quan trọng của ngành; Trực tiếp giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật tại các công trình lớn quan trọng có ý nghĩa chính trị của đất nước, ứng dụng nhiều công nghệ xây dựng tiên tiến, giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.

Để đạt được những kết quả trên là nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Xây dựng cùng sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành của Trung ương và địa phương, là sự đóng góp trí tuệ và đồng lòng đoàn kết của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ viên chức và người lao động của Viện trong nhiều năm qua.

Công tác nghiên cứu khoa học là mũi nhọn

Trong những năm qua, Viện luôn nỗ lực để thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ mang tính thực tiễn, biên soạn nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn quan trọng và tham mưu nhiều định hướng lớn cho Bộ cho ngành. Các kết quả nghiên cứu của Viện đã góp phần vào việc giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp của ngành Xây dựng.

Đặc biệt trong giai đoạn 2015 – 2020, Viện đã hoàn thành một số nhiệm vụ tiêu biểu như: đã biên soạn 8 quy chuẩn Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành. Viện cũng đã biên soạn mới trình ban hành 22 tiêu chuẩn quốc gia trong đó có 6 tiêu chuẩn cốt lõi dùng trong thiết kế, các tiêu chuẩn và rất nhiều các tài liệu hướng dẫn khác.

Bên cạnh đó, Viện cũng đã thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ quan trọng đảm bảo chất lượng như: Các đề tài thuộc chương trình tro xỉ, chương trình biển đảo…

Với năng lực hiện có, Viện đã ưu tiên tập trung phát triển nghiên cứu chuyên sâu vào một số công nghệ như: Công nghệ xây dựng nhà cao và siêu cao tầng, công nghệ xử lý móng, công nghệ xử lý móng sâu và công trình ngầm. Công nghệ chống ăn mòn và bảo vệ công trình, công nghệ bê tông ứng xuất trước, bê tông tính năng cao và siêu cao, công nghệ trùng tu các công trình văn hóa, di tích, công nghệ trắc địa và quan trắc công trình, công nghệ phòng chống gió bão và động đất cho nhà và công trình xây dựng, ứng dụng BIM, đô thị thông minh và cách mạng công nghệ 4.0 trong xây dựng… Các công nghệ này đều gắn với thực tiễn, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và tạo sức cạnh tranh, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập sâu và rộng hiện nay của ngành Xây dựng.

Chú trọng công tác đào tạo cán bộ trẻ lĩnh vực xây dựng

Trong những năm qua, công tác triển khai tiến bộ kỹ thuật đã được Viện rất quan tâm phát triển nhằm đưa được các kết quả nghiên cứu khoa hoc vào thực tiễn, vào sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Viện đã tập trung nhiều vào giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp, các vấn đề khó đòi hỏi về năng lực, trình độ chuyên môn cao, đây là thế mạnh của Viện. Cũng từ đây, Viện vừa xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, chuyên gia có đủ năng lực, kinh nghiệm và trình độ giải quyết tốt các vấn đề của thực tiễn, vừa đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ. Viện cũng gắn phong trào thi đua yêu nước với phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ, mà kết quả là các cán bộ trẻ được tham gia viết bài, được trình bày các kết quả nghiên cứu của mình tại các hội nghị khoa học của Viện, trong đó có hội nghị khoa học trẻ.

Hội nghị khoa học trẻ của Viện là một hoạt động khoa học được tổ chức định kỳ được tổ chức 2 năm một lần. Hội nghị được Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng và Đoàn thanh niên Viện Khoa học xây dựng phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng. Mục đích của hội nghị là nơi để các cán bộ trẻ ở trong và ngoài Viện (kể cả các bạn trẻ đang học tập và nghiên cứu sinh ở nước ngoài) gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, trình bày các kết quả nghiên cứu cũng như các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tế, sản xuất. Tại hội nghị, các cán bộ trẻ giới thiệu các kết quả nghiên cứu, ứng dụng thể hiện được năng lực sáng tạo, cũng như tự khẳng định và tiếp tục vươn tới làm chủ các lĩnh vực khoa học công nghệ xây dựng. Hội nghị cũng là dịp để các doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đào tạo trong và ngoài ngành Xây dựng quảng bá thương hiệu của mình.

Hiện nay, Viện có khoảng 600 cán bộ, nhân viên, trong đó có hơn 200 cán bộ có trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ trở lên, hơn 50 cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm. Phần lớn trong số này là các cán bộ trẻ được đào tạo bài bản ở các trường đại học danh tiếng ở trong và ngoài nước.

Các công trình lớn và các vấn đề có tính kỹ thuật phức tạp do Viện thực hiện chủ yếu do các cán bộ trẻ chủ trì với nhiệt huyết trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành Xây dựng, giai đoạn 2015 - 2020, tập thể Đảng ủy - lãnh đạo của Viện đã đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, triển khai đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn. Những thành tích đạt được này là nhờ có sự ủng hộ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Xây dựng, sự đoàn kết, đồng lòng và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Viện.

Theo BXD

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 0
  • 6
  • 9
  • 0
  • 9
  • 8
  • 5
lên đầu trang