Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 20/10/2020 | 08:00

Thứ ba, 20/10/2020 | 08:00

Tin ngành XD

Cập nhật lúc 04:48 ngày 17/08/2020

Đại biểu Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng đề xuất các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong bầu không khí dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều ý kiến tham luận tại Đại hội nhất trí cao với Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và kiểm điểm công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của BCH Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ VIII; cùng với đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tạo ra bước phát triển đột phá trong nhiệm kỳ tới.

dai bieu dai hoi dang bo bo xay dung de xuat cac giai phap xay dung dang bo trong sach vung manh 

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.


Lược ghi các tham luận tại Đại hội:

Đồng chí Lê Văn Cư – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Là một đơn vị nghiên cứu về chiến lược, cơ chế chính sách trong quản lý kinh tế và thị trường của ngành Xây dựng, Đảng ủy Viện xác định nội dung đột phá cho toàn Đảng bộ giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo đó là “nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân”; xây dựng đội ngũ cán bộ “liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ”. Đảng ủy Viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt để triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng các nội dung thực hiện; định kỳ trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị, đoàn thể kiểm điểm, đánh giá quá trình thực hiện.

Để tổ chức triển khai khâu đột phá, Đảng ủy Viện Kinh tế xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện và Hướng dẫn về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW. Chỉ đạo cán bộ, Đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thực hiện việc ký cam kết về trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Nghị quyết với các nội dung cụ thể. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Quyết tâm hành động, tiếp tục hoàn thiện những chủ trương, giải pháp để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo Xây dựng: Nghị quyết trong sinh hoạt Chi bộ phải gắn liền với thực tiễn

Trước tình hình mới, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch lại hệ thống báo chí, xóa bỏ bao cấp, giao quyền tự chủ cho các tòa soạn đối với hoạt động này; các Đảng viên trong Chi bộ của Báo Xây dựng đều thống nhất một nhận thức: Nhà nước chủ trương xóa bỏ bao cấp và giao quyền tự chủ cho các tòa soạn báo trong giai đoạn hiện nay là rất đúng. Thông tin trên trang báo giống như một thứ hàng hóa đặc biệt, phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Mỗi một Bộ, ngành có một nhiệm vụ chính trị riêng. Thông tin hay, thông tin độc, thông tin hữu ích thì sẽ thu hút nhiều độc giả. Càng đông độc giả thì thương hiệu của tờ báo càng cao. Thương hiệu tờ báo càng cao thì bạn hàng đặt các trang báo để tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm càng đông và nguồn thu phát triển sự nghiệp sẽ càng lớn. Báo Xây dựng đã tự chủ cân đối thu, chi trong mọi hoạt động của tòa soạn từ nhiều năm nay. Rất ít khi tòa soạn chậm chi trả lương và các chế độ đãi ngộ cho cán bộ, phóng viên.

Sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ của tập thể cán bộ Đảng viên, phóng viên, người lao động tại Báo Xây dựng trong hơn 10 năm qua, đã làm cho Báo Xây dựng ổn định mọi mặt, trở thành một cơ quan truyền thông hàng đầu tại Bộ Xây dựng, một tờ báo ngành mẫu mực trong hệ thống báo chí quốc gia. Điều này thực sự minh chứng cho hoạt động hiệu quả, nghiêm túc thực hiện Điều lệ đảng, bám sát thực tiễn để ban hành Nghị quyết của Chi bộ đảng Báo Xây dựng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ Xây dựng.Chi bộ Báo Xây dựng luôn coi trọng việc xây dựng Nghị quyết và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ hàng tháng. Chúng tôi coi đây là một diễn đàn để các đảng viên dân chủ tham gia ý kiến, đóng góp sự sáng tạo trong các đề tài giúp cho việc điều hành của Ban Biên tập; Xử lý triệt để những nguyên nhân mâu thuẫn trong nội bộ (nếu có).

Đồng chí Trần Hữu Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là Đảng bộ nhiều năm được Đảng ủy Bộ Xây dựng công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, với 14 chi bộ trực thuộc và 84 Đảng viên, Đảng ủy Học viện luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Chỉ thị; Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Đảng bộ Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị xin chia sẻ một số kinh nghiệm trong tổ chức sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Học viện cụ thể như sau:

Một là, chú trọng đến chất lượng của đội ngũ cấp Ủy viên và Bí thư các Chi bộ, quan tâm lựa chọn những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm trong công việc, có uy tín và tín nhiệm cao để bầu tham gia cấp ủy.

Hai là, thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt Chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, sắp xếp thời gian và địa điểm sinh hoạt ổn định, phù hợp với điều kiện của đơn vị và nhiệm vụ, công tác của đảng viên, đồng thời đảm bảo thời gian, thành phần sinh hoạt chi bộ đúng theo quy định.

Ba là, quan tâm đến công tác chuẩn bị trước các kỳ họp chi bộ.

Bốn là, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý luận vì xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, Đảng viên là nhiệm vụ căn cốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Năm là, nghiêm túc, công bằng trong đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Khi đội ngũ Đảng viên vững mạnh sẽ góp phần làm chi bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng bộ sẽ mạnh.

Đồng chí Tống Thị Hạnh – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng

Các cấp ủy, chính quyền Bộ Xây dựng luôn xác định mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng có những diễn biến phức tạp, vẫn còn tồn tại trường hợp tham nhũng, tiêu cực do ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương còn hạn chế, việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa được kịp thời. Để khắc phục một số tồn tại, hạn chế và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được. Trong thời gian tới, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung để công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả, cụ thể như:

Thứ nhất, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của Đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Hai là, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ ba, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Quan tâm bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng là rất quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên hơn nữa, để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng coi việc phòng, chống tham nhũng là nghĩa vụ, trách nhiệm và ý thức của mỗi người trong công việc và đời sống hàng ngày.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Chi ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Vào thời điểm cuối năm 2017 đầu năm 2018, Bộ Xây dựng có 03 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập. Các Ban quản lý dự án khi đó được thành lập chủ yếu để giúp Bộ Xây dựng (là Chủ đầu tư) tổ chức thực hiện một hoặc một số dự án đầu tư xây dựng cụ thể. Sau khi tổ chức lại bộ máy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng (viết tắt là Ban chuyên ngành) kèm theo Quyết định số 856/QĐ-BXD ngày 26/6/2018; theo đó Ban chuyên ngành là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của pháp luật.

Những thành tích đạt được qua 02 năm sắp xếp, tổ chức lại của Ban chuyên ngành là ví dụ chứng minh cho tính đúng đắn của Nghị quyết 19-NQ/TW. Qua kinh nghiệm bước đầu này có thể nhận định những yếu tố cơ bản để thành công trong quá trình sắp xếp, tinh giản, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong Bộ Xây dựng. Đó là: Sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo Bộ Xây dựng; Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ đặc biệt là người đứng đầu của đơn vị; Vai trò của tổ chức Đảng ở cơ sở; Truyền thống của tổ chức được giữ gìn và phát huy bởi những nhân sự có chuyên môn, cùng hướng tới sự phát triển chung; Sự công tâm của người đứng đầu đơn vị; Phát huy dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của đơn vị.Qua hơn hai năm được tổ chức lại và hoạt động theo mô hình mới, Ban chuyên ngành đã từng bước ổn định tổ chức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, triển khai lập và từng bước thực hiện hiệu quả phương án tự chủ của đơn vị như: Tự chủ tổ chức bộ máy, tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tự chủ về tài chính…

Tính từ thời điểm thành lập ban đầu (tháng 12/1997) đến nay, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm. Trải qua các thế hệ lãnh đạo, người lao động, Ban chuyên ngành đã hoàn thành nhiều dự án, công trình xây dựng trọng điểm, đóng góp một phần vào việc tạo dựng vị thế, uy tín của Bộ Xây dựng nói riêng và ngành Xây dựng nói chung. Thành công của 02 năm tổ chức, sắp xếp lại mới là kết quả bước đầu và cũng chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi, tuy đáng khích lệ so với hơn 20 năm hình thành nhưng sẽ là mầm xanh cho sự phát triển vững chắc của Ban trong tương lai.

Theo Báo Xây dựng

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 6
  • 8
  • 9
  • 3
  • 8
  • 8
  • 2
lên đầu trang