Tên văn bản Chương trình phối hợp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động CB, CNVCLĐ và đoàn viên CĐ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2024
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Chương trình phối hợp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động CB, CNVCLĐ và đoàn viên CĐ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2024
Số hiệu văn bản 363/CTPH-TLĐ-UBATGTQG Ngày có hiệu lực 19/03/2019
Ngày ban hành 19/03/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Người ký Bùi Văn Cường, Nguyễn Văn Thể