Tên văn bản Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
Số hiệu văn bản 1064/LĐTBXH-QHLĐTL Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 25/03/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ LĐTB và XH Người ký Thứ trưởng Lê Văn Thanh