Tên văn bản Thông tư của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Số hiệu văn bản 44/2015/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 10/12/2015
Ngày ban hành 22/10/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Người ký Thứ trưởng Phạm Minh Huân