Tên văn bản QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
Số hiệu văn bản 59/2015/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 15/02/2016
Ngày ban hành 29/12/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Người ký Thứ trưởng Phạm Minh Huân