Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
Số hiệu văn bản 23/2015/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 08/08/2015
Ngày ban hành 23/06/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký Thứ trưởng - Phạm Minh Huân