Tên văn bản Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Số hiệu văn bản 04/2015/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 20/03/2015
Ngày ban hành 02/02/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Người ký Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp