Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 17/07/2024 | 17:43

Thứ tư, 17/07/2024 | 17:43

Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật lúc 08:40 ngày 12/05/2023

Đại hội Công đoàn Vụ Quy hoạch – Kiến trúc nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 5/5, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc (QHKT) đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, dưới sự chỉ đạo của Chi ủy, lãnh đạo Vụ QHKT, Công đoàn cấp trên, Công đoàn Vụ QHKT đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao vai trò của tập thể Vụ QHKT, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực được giao.

Toàn thể đoàn viên công đoàn Vụ QHKT luôn đoàn kết, nhất trí trong mọi hoạt động chung. Các đoàn viên quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và trong sinh hoạt tập thể.

Đại hội Công đoàn Vụ Quy hoạch – Kiến trúc nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng phát biểu tại Đại hội.

Bên cạnh đó, công đoàn Vụ QHKT cùng Chi ủy, lãnh đạo Vụ triển khai, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan; Ban chấp hành công đoàn Vụ QHKT nhiệm kỳ 2018 – 2023 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với tổ chức công đoàn, thường xuyên cùng với lãnh đạo Vụ và Cấp ủy để động viên, chăm lo đời sống tình thần đối với các đoàn viên công đoàn để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động xã hội, từ thiện, phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động…

Công đoàn Vụ QHKT cũng luôn phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy đảng, lãnh đạo Vụ, Công đoàn cấp trên để phổ biến, hướng dẫn các đoàn viên công đoàn về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của Công đoàn cấp trên như: tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tuyên truyền phát động tới đoàn viên công đoàn tham gia phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vận động đoàn viên công đoàn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Vụ…

Trên cơ sở kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội công đoàn Vụ QHKT xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đối với việc tham gia thực hiện các hoạt động của công đoàn với nhiệm vụ chính trị của Vụ QHKT, công đoàn kết hợp chặt chẽ với Cấp ủy, lãnh đạo Vụ QHKT để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Vụ, trong đó tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn để trình Quốc hội trong tháng 5/2024, phấn đấu thông qua vào kỳ họp tháng 10/2024; tiếp tục rà soát, đề xuất các sửa đổi bổ sung nhằm hoàn chỉnh hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác của Vụ và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ giao.

Đối với chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, công đoàn phối hợp với lãnh đạo Vụ QHKT triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị công nhân viên thiết thực, hiệu quả; kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn như các chế độ chính sách về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách, pháp luật khác có liên quan đến người lao động.

Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong người lao động và các phong trào do công đoàn cấp trên phát động.

Đồng thời, Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; tăng cường hoạt động nữ công, công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Vụ trưởng Vụ QHKT Trần Thu Hằng thay mặt lãnh đạo và Chi ủy Vụ biểu dương những thành tích Công đoàn Vụ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là hoàn thành tốt vai trò chăm lo cho đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc gắn kết các thành viên trong Vụ.

Vụ trưởng Trần Thu Hằng kỳ vọng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm những ủy viên tích cực, tham gia phát triển tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống gắn kết, năng động và sáng tạo mà thế hệ cán bộ Công đoàn Vụ đi trước đã xây dựng…

Tham dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng cho rằng, Công đoàn Vụ QHKT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; vận động đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng cơ chế, chính sách; bảo vệ quyền lợi cho người lao động…

Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên đề nghị Công đoàn Vụ QHKT tiếp tục phát huy ngày càng tốt hơn những kết quả đã đạt được; kịp thời quan tâm, chia sẻ và động viên khó khăn của đoàn viên công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị…

Đại hội Công đoàn Vụ Quy hoạch – Kiến trúc nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp


Ban Chấp hành khóa mới của Công đoàn Vụ QHKT ra mắt Đại hội.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, minh bạch và khẩn trương, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Vụ QHKT nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng thời bầu ra các đại biểu tham dự Đại hội XIII Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng chính thức và dự bị.

Theo BXD

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 3
  • 5
  • 3
  • 6
  • 7
  • 2
lên đầu trang