Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 05/03/2024 | 07:09

Thứ ba, 05/03/2024 | 07:09

Công đoàn trực thuộc

CĐ TCT IDICO: tổng kết công tác công đoàn năm 2023; triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024; tập huấn nghiệp vụ; tuyên truyền nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện Chương trình công tác năm và Kế hoạch số 09/2024/KH-BTV ngày 05/02/2024 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty IDICO, ngày 24 và 25/02/2024 Công đoàn Tổng công ty IDICO đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2023; triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024 và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kế toán, kiểm tra; Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 7
  • 2
  • 0
  • 4
  • 7
  • 0
  • 7
lên đầu trang