Tên văn bản Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2022
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản 94/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực 22/02/2022
Ngày ban hành 22/02/2022 Ngày hết hiệu lực 25/02/2023
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải