Tên văn bản Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Số hiệu văn bản 1360/HD-TLĐ Ngày có hiệu lực 28/08/2019
Ngày ban hành 28/08/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký Chủ tịch TLĐLĐVN Nguyễn Đình Khang