Tên văn bản Về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
Số hiệu văn bản 75 - HD/BTGTW Ngày có hiệu lực 03/12/2018
Ngày ban hành 03/12/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Người ký Phó Trưởng ban Lê Mạnh Hùng