Tên văn bản Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số hiệu văn bản 625/HD-TLĐ Ngày có hiệu lực 28/04/2017
Ngày ban hành 28/04/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật