Tên văn bản BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CĐCS
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CĐCS
Số hiệu văn bản TOC Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 18/10/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Ban Tổ chức