Tên văn bản Phụ lục trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan đại hội công đoàn cấp Nhiệm kỳ 2023-2028
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Căn cứ Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác tổ chức đại hội, phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền cổ động trực quan, lan tỏa sâu rộng các thông điệp của đại hội công đoàn các cấp đến với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam hướng dẫn trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan (các đơn vị căn cứ theo điều kiện thực tế tại đơn vị để triển khai thực hiện):
Số hiệu văn bản 509/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 26/10/2022 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải