Tên văn bản Kế hoạch thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản 133/KH-CĐXD Ngày có hiệu lực 24/03/2020
Ngày ban hành 24/03/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Chủ tịch Nguyễn Thị Thủy Lệ