Tên văn bản Mẫu biểu kèm theo báo cáo số lượng, chất lượng UV UBKT CĐ các cấp
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản Biểu mẫu Ngày có hiệu lực 28/05/2019
Ngày ban hành 28/05/2019 Ngày hết hiệu lực 29/06/2019
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Vũ Ngọc Chính