Tên văn bản Yêu cầu báo cáo số lượng, chất lượng UV UBKT CĐ các cấp
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Đề nghị các ủy ban kiểm tra trực thuộc báo cáo theo biểu mẫu (kèm theo) về Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam trước ngày 07/6/2019 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.
Số hiệu văn bản .../CĐXD-UBKT Ngày có hiệu lực 28/05/2019
Ngày ban hành 28/05/2019 Ngày hết hiệu lực 29/06/2019
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Vũ Ngọc Chính