Tên văn bản Kế hoạch giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiệm kỳ 2018-2023
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Kế hoạch giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiệm kỳ 2018-2023
Số hiệu văn bản 248 /KH-CĐXD Ngày có hiệu lực 25/04/2019
Ngày ban hành 25/04/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch CĐXDVN Vũ Ngọc Chính