Tên văn bản Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
Số hiệu văn bản 203 /KH-UBKT Ngày có hiệu lực 04/04/2019
Ngày ban hành 04/04/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký PHÓ CHỦ TỊCH-CHỦ NHIỆM- ỦY BAN KIỂM TRA VŨ NGỌC CHÍNH