Tên văn bản Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân năm 2019
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Mục đích: - Tổ chức sâu rộng Tháng Công nhân năm 2019 và gắn với các hoạt động Tháng An toàn vệ sinh lao động, góp phần phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Tập trung các hoạt động nhằm khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; - Tháng Công nhân là dịp cùng hệ thống chính trị tổ chức các hoạt động quan tâm, chăm lo cho đoàn viên
Số hiệu văn bản 110 /KH-CĐXD Ngày có hiệu lực 31/01/2019
Ngày ban hành 31/01/2019 Ngày hết hiệu lực 11/03/2099
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch CĐXDVN Phạm Xuân Hải