Tên văn bản Mẫu kèm theo Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Đký TĐ, Tờ trình và DS (M1), TTTT (M2), BCTT Cờ TLĐ XSĐ CĐCS (M3), BCTT Cờ XSĐ CĐCTTTCS (M4), Hiệp y Cờ TLĐ XSĐ (M5), BCĐ XSĐ CĐCS kv SXKD (M6), BCĐ XSĐ CĐCS kv sự nghiệp, y tế, trường học (M7), BCĐ XSĐ CĐCTTTCS (M8), BCTT tập thể cđề (M9), BCTT CN cđề (M10), BCĐ GVN-ĐVN CĐCS (M11), BCĐ GVN-ĐVN CĐCTTTCS (M12), Trích BB họp HĐ TĐKT (M13), BCĐ VHTT CĐCS DN (M14), BCĐ VHTT CĐCS CQ, đơn vị (M15), BCĐ VHTT CĐCTTTCS (M16)
Số hiệu văn bản 2443/HD-TLĐ Ngày có hiệu lực 12/12/2018
Ngày ban hành 12/12/2018 Ngày hết hiệu lực 20/12/2023
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Chủ tịch Bùi Văn Cường