Tên văn bản Hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2022
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2022
Số hiệu văn bản 488/CĐXD-TGNC Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 19/10/2022 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải