Tên văn bản Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH TLĐLĐVN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH TLĐLĐVN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn
Số hiệu văn bản 123/KH-CDXD Ngày có hiệu lực 19/03/2020
Ngày ban hành 19/03/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch CĐXDVN Vũ Ngọc Chính