Tên văn bản Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X, năm 2020
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X, năm 2020
Số hiệu văn bản 41/KH-TLĐ Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 08/05/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký Chủ tịch TLĐLĐVN Nguyễn Đình Khang