Tên văn bản Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Tháng Công nhân năm 2020
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Tháng Công nhân năm 2020
Số hiệu văn bản 179/CĐXD-TG Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 14/05/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch CĐXDVN Phạm Xuân Hải