Tên văn bản Hướng dẫn Công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình, Trẻ em năm 2020
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn Công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình, Trẻ em năm 2020
Số hiệu văn bản 134 /CĐXD-NC Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 24/03/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch CĐXDVN Phạm Xuân Hải