Tên văn bản Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Số hiệu văn bản 860/BHXH-BT Ngày có hiệu lực 17/03/2020
Ngày ban hành 17/03/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký Phó TGĐ Trần Đình Liệu