Tên văn bản QĐ về việc ban hành Điều lệ Công đoàn khóa XII
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả QĐ về việc ban hành Điều lệ Công đoàn khóa XII
Số hiệu văn bản 174/QĐ-TLĐ Ngày có hiệu lực 03/02/2020
Ngày ban hành 03/02/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký Chủ tịch TLĐLĐVN Nguyễn Đình Khang