Tên văn bản Thể lệ tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ ba
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thực hiện Công văn số 342/BTG-TLĐ ngày 11/10/2019 của Ban Tuyên giáo TLĐ về việc “Tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ ba”, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đề nghị các công đoàn trực thuộc tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi
Số hiệu văn bản 513/CĐXD-TG Ngày có hiệu lực 21/10/2019
Ngày ban hành 21/10/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch CĐXDVN Phạm Xuân Hải