Tên văn bản Tài liệu hướng dẫn khen thưởng năm 2019
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Khen thưởng chuyên đề VHTT; Quy chế khen thưởng 577; QĐ sửa đổi một số điều của Quy chế; HD đề nghị Bằng LĐST
Số hiệu văn bản 2019 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 04/10/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐXDVN