Tên văn bản Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hóa, Thể thao" (453/HD-CĐXD, 09/9/2019)
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn về đối tượng được xét khen thưởng chuyên đề "Văn hóa, Thể thao" (Cờ, BK TLĐ VHTT; Cờ, BK CĐXDVN VHTT), tiêu chuẩn khen thưởng, hồ sơ thủ tục và các mẫu kèm theo.
Số hiệu văn bản 453/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực 09/09/2019
Ngày ban hành 09/09/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải