Tên văn bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến Cơ quan CĐXDVN
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản 441/QĐ-CĐXD Ngày có hiệu lực 28/08/2019
Ngày ban hành 28/08/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Chủ tịch Nguyễn Thị Thủy Lệ