Tên văn bản QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
Số hiệu văn bản 38/2019/NĐ-CP Ngày có hiệu lực 09/05/2019
Ngày ban hành 09/05/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc