Tên văn bản Các mẫu báo cáo của ban Tổ chức
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Các mẫu báo cáo của ban Tổ chức
Số hiệu văn bản Mẫu bc Ngày có hiệu lực 07/05/2019
Ngày ban hành 07/05/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Ban Tổ chức