Tên văn bản Tổng hợp đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách phát huy đội ngũ công nhân, lao động kỹ thuật cao
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả 1. Kiến nghị với Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách phát huy công nhân, lao động kỹ thuật cao. 2. Nhiệm vụ, giải pháp của tổ chức Công đoàn góp phần phát huy công nhân, lao động kỹ thuật cao.
Số hiệu văn bản 214/CĐXD-TG Ngày có hiệu lực 12/04/2019
Ngày ban hành 12/04/2019 Ngày hết hiệu lực 18/04/2019
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải