Tên văn bản Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Số hiệu văn bản 29/2019/NĐ-CP Ngày có hiệu lực 05/05/2019
Ngày ban hành 20/03/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc