Tên văn bản Hưởng ứng giải búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hưởng ứng giải búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019
Số hiệu văn bản 363/TLĐ Ngày có hiệu lực 07/03/2019
Ngày ban hành 07/03/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký Lê Cao Thắng, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo TLĐ