Tên văn bản Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Chuyên đề "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", "Văn hoá, Thể thao”, “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” (.doc)
Số hiệu văn bản 2443/HD-TLĐ Ngày có hiệu lực 12/12/2018
Ngày ban hành 12/12/2018 Ngày hết hiệu lực 20/12/2023
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Chủ tịch Bùi Văn Cường