Tên văn bản Đôn đốc công tác kiểm tra các tháng cuối năm 2018
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Các UBKT trực thuộc CĐXDVN rà soát việc ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ của UBKT cấp mình. Giúp ban chấp hành (BCH), ban thường vụ (BTV) kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Kiểm tra thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Giám sát hoạt động công đoàn ở cùng cấp và cấp dưới. Về xử lý kỷ luật. Về thực hiện kiểm tra
Số hiệu văn bản 480/CĐXD-UBKT Ngày có hiệu lực 27/07/2018
Ngày ban hành 27/07/2018 Ngày hết hiệu lực 31/12/2018
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Vũ Ngọc Chính