Tên văn bản Đề cương tuyên truyền phòng chống thiên tai
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả 435/CĐXD-TG: Tuyên truyền phổ biến rộng rãi về công tác phòng, chống thiên tai, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn và CNVCLĐ về công tác phòng, chống thiên tai, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Ngành và đất nước.
Số hiệu văn bản Đề cương tuyên truyền Ngày có hiệu lực 27/06/2018
Ngày ban hành 27/06/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo trung ương Người ký Ban Tuyên giáo trung ương