Tên văn bản QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
Số hiệu văn bản 72/2018/NĐ-CP Ngày có hiệu lực 15/05/2018
Ngày ban hành 15/05/2018 Ngày hết hiệu lực 29/05/2018
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc