Tên văn bản Mẫu báo cáo 352/CĐXD-NC V/v triển khai công tác Thi đua khen thưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 trong công tác nữ công
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Mẫu báo cáo 352/CĐXD-NC V/v triển khai công tác Thi đua khen thưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 trong công tác nữ công
Số hiệu văn bản 352/CĐXD-NC Ngày có hiệu lực 14/05/2018
Ngày ban hành 14/05/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch, Phạm Xuân Hải