Tên văn bản Triển khai công tác Thi đua khen thưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 trong công tác nữ công
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Triển khai công tác Thi đua khen thưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 trong công tác nữ công
Số hiệu văn bản 352/CĐXD-NC Ngày có hiệu lực 14/05/2018
Ngày ban hành 14/05/2018 Ngày hết hiệu lực 21/05/2018
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch, Phạm Xuân Hải