Tên văn bản Hướng dẫn hoạt động công tác Dân số - Gia đình – Trẻ em năm 2018
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn hoạt động công tác Dân số - Gia đình – Trẻ em năm 2018
Số hiệu văn bản 347/CĐXD-NC Ngày có hiệu lực 10/05/2018
Ngày ban hành 10/05/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuẩn Hải