Tên văn bản Thư cảm ơn của Chủ tịch CĐXDVN
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thư cảm ơn của Chủ tịch CĐXDVN
Số hiệu văn bản Thư cảm ơn Ngày có hiệu lực 19/04/2018
Ngày ban hành 19/04/2018 Ngày hết hiệu lực 19/04/2019
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Chủ tịch CĐXDVN