Tên văn bản Ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn
Số hiệu văn bản 2106/QĐ-TLĐ Ngày có hiệu lực 28/12/2017
Ngày ban hành 28/12/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký Chủ tịch Bùi Văn Cường